Legal Questions

Q & A

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi đã chấm dứt hợp đồng lao động

Hiện tại tôi đang mang thai tuần thứ 19, dự sinh vào ngày 10/5/2020. Công ty tôi đã giải thể vào ngày 30/11/2019. Tôi đã tham gia BHXH từ tháng 1/2017 - 11/2019, thì tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không. Và với trường hợp công ty giải thể tôi đã nghỉ việc như vậy thì để được hưởng chế độ thai sản tôi phải có những hồ sơ nào, thủ tục như thế nào, nộp hồ sơ ở đâu và vào thời gian nào ạ. Đồng thời khi tôi nghỉ việc như vậy nếu tôi làm thủ tục hưởng BH thất nghiệp thì có ảnh hưởng gì tới chế độ thai sản không ạ.

Tư vấn về việc cấp lại sổ BHXH trong trường hợp làm ở nhiều công ty.

Người lao động làm việc ở nhiều công ty khác nhau nhưng bị mất sổ bảo hiểm xã hội thì việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như thế nào? Sau khi cấp lại sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động có phải đến các cơ quan bảo hiểm xã hội khác để yêu cầu xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Quy định pháp luật khi công ty chấm dứt hợp đồng do cắt giảm phòng ban như thế nào?

Tôi làm công nhân tại 1 doanh nghiệp nước ngoài Vào công ty từ thang 8.2014 có tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm hiện tại tôi đang ký hợp đồng xác định thời hạn với công ty đến 15.1.2018 trưởng phòng có thông báo cho tôi về việc công ty đang giảm biên chế các phòng ban. Và thông báo cho tôi là tôi sẽ phải điều chuyển công việc sang bộ phận khác không theo hợp đồng đã ký và có nói nếu không chuyển thì đồng nghĩa với việc nghỉ việc. Vậy tôi muốn hỏi khi công ty làm vậy có đúng không và tôi được những quyền lợi gì khi không chuyển bộ phận và nghỉ việc?

Nhận BHXH một lần tính như thế nào?

Tôi làm việc từ tháng 3 - 9/2014, đóng BHXH được 7 tháng (không có điều kiện đóng tiếp), mức lương đóng BHXH là 6.000.000 đồng. Đến tháng 7/2016 em rút BHXH 1 lần thì số tiền tôi được nhận là bao nhiêu?

Đối tượng nhận trợ cấp 1 lần ngay sau khi nghỉ việc

Đơn vị tôi có lao động sinh năm 1960 ký hợp đồng lao động 1 năm từ tháng 9/2015, đến tháng 6/2016 thì thỏa thuận nghỉ việc. Đối với người lao động này thì không cần chờ 1 năm sau mới nhận BHXH 1 lần, tôi muốn hỏi mức hưởng là bao nhiêu vì lao động này chưa làm việc được 1 năm, có thể nhận ở Cơ quan BHXH nơi tạm trú (Quận 9, TP Hồ Chí Minh) được không? Hộ khẩu của lao động này ở Đồng Nai.

Làm thế nào khi người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội?

Tháng 10/2013-10/2014 tôi đóng bảo hiểm tại Tỉnh A, tháng 5/2015-2/2016 tôi đóng bảo hiểm tại tỉnh B. Tôi có nộp sổ cũ tháng 4/2016 đến bây giờ (tôi chuyển công ty) tôi có nộp sổ cũ nhưng đến bây giờ thì tôi tra số trên sổ bảo hiểm xã hội và trên mạng khác nhau. Ví dụ, như trên sổ bảo hiểm là 3826262627 thì trên mạng là 3831313131. Như vậy thì có sao không?

image

Start your free trial

Try our services.