Merchant Account Online

Merchant Account Online

LỜI MỞ ĐẦU

Bạn cần một tài khoản thương gia để kinh doanh trên mạng Internet và chấp nhận thanh toán trên trang web của bạn. Bạn có thể triển khai khả năng thanh toán toàn cầu nhanh hơn, an toàn hơn và tự tin hơn. Một sự kết nối chấp nhận thanh toán ở 190 quốc gia, quản lý gian lận toàn cầu và nhiều hơn thế nữa.

img
Dòng thanh toán hoàn thiện thủ công
img
Bảo đảm về mặt pháp lý cho Nhà cung cấp nhờ không xử lý bất kỳ dữ liệu thẻ khách hàng nào.
img
Bộ xử lý thẻ quốc tế (VISA, MASTER, AMEX, JCB, v.v.) với nhiều loại tiền tệ (AUD, SGD, USD, EURO, v.v ...) có sẵn.
img
Bộ công cụ mở rộng PayBDA toàn diện cho nhà phát triển
img
Thanh toán nhanh chóng và đơn giản, tùy biến.
img
KHÔNG YÊU CẦU BẮT BUỘC tích hợp nền tảng PayBDA vào trang web của nhà cung cấp.
img
Phương thức thanh toán đa năng (Cổng trực tuyến, thanh toán MOTO, mPOS, v.v)